7 Bisdommen + 7 Kathedralen

Nederland telt zeven bisdommen. Aan het hoofd hiervan staat een bisschop. Sommige bisschoppen worden bijgestaan door een of twee hulpbisschoppen. Samen met het zogeheten Ordinariaat voor de Strijdkrachten (dat met een bisdom gelijk wordt gesteld) vormen de zeven bisdommen de Nederlandse kerkprovincie.

Een passie voor het Geloof

Bij het katholieke geloof staat de kerk centraal. Volgens de katholieken kun je in de kerk God vinden.

Aartsbisdom Utrecht

Wapenspreuk
Noli recusare laborem
(Weiger het werk niet)

Bisdom Haarlem-Amsterdam

Een nieuw jaar, nieuwe energie! 

Bisdom ’s Hertogenbosch

‘Alle kinderen mogen kind zijn’

Bisdom Roermond

“Ik mag er zijn wie ik ben.” 
“Het is een plek waar ik God vind.”

Bisdom Breda

‘Deus providebit’ (God zal er in voorzien)

~ Wapenspreuk van bisschop Liesen

Bisdom Rotterdam

“Veel mensen kennen de sociale leer van de Kerk niet en zijn verbaasd als ze erover horen.”

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Wat is geloof in Gods onvolwaardige liefde zonder oog voor de medemens


De Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara

Van veraf zie je de imposante verschijning van de Basiliek in het Brabantse landschap. Maar van dichtbij is de Basiliek pas echt indrukwekkend. Met een lengte van 81 meter, breedte van 55 meter en hoogte van 63 meter is de Basiliek een geschaalde kopie van de St. Pieter in Rome.

Hoe komt een dorp als Oudenbosch, dat in 1865 bij de aanvang van de bouw slechts 3.500 inwoners telde, aan zo’n imposant en uniek bouwwerk? Lees meer….https://www.basiliekoudenbosch.com/over-de-basiliek/geschiedenis/


Het belang van jubeljaren voor het leven van de Kerk 2025

Paus Franciscus noemt “het Jubeljaar altijd een gebeurtenis van grote spirituele, kerkelijke en sociale betekenis in het leven van de Kerk.” Hij herinnert eraan dat sinds het jaar 1300, toen het eerste Heilige Jaar plaatsvond “Gods heilige en getrouwe volk deze viering heeft ervaren als een speciale gave van genade, gekenmerkt door de vergeving van zonden en in het bijzonder door de mildheid als volledige weergave van de barmhartigheid van God.”

In de Kerk is een Jubeljaar, of Heilig Jaar, een belangrijke religieuze gebeurtenis. Een Jubeljaar is “gewoon” als het na de gebruikelijke periode van 25 jaar valt, en “buitengewoon” wanneer het wordt afgekondigd voor een buitengewone gebeurtenis. Het laatste gewone Jubeljaar vond plaats in het jaar 2000 tijdens het pontificaat van paus Johannes Paulus I.  In 2015 riep paus Franciscus een Buitengewoon Heilig Jaar van Barmhartigheid uit.

7 Schoonheden

Een boek met foto’s van de Kathedralen van binnen en buiten, de Liturgie. Verhalen over de geschiedenis, heden en toekomst en een opname van een gesprek met de Bisschop over het Heilige jaar 2025

Architectuur

  • De Kathedralen zijn schoonheden en de architectuur wordt nadrukkelijk belicht
  • Wat moet je weten en hebben gezien

Een boek en TV

  • 2025 het Heilige jaar
  • Gesprekken met Kerkgangers
  • Waarom geloven?

” geloven in God

7 schoonheden is bedacht en wordt geproduceerd door Peter van der Lichte